De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
De Nieuwe Toneelbibliotheek

 

Dit is onze oude website. U kunt geen boekjes meer bestellen via deze website. Hiervoor verwijzen we u naar www.denieuwetoneelbibliotheek.nl

 


De Nieuwe Toneelbibliotheek is een groeiende bibliotheek met (Nederlands/Vlaams) toneelrepertoire van nieuwe en vertaalde toneelteksten. Met daarnaast secundaire uitgaves zoals Gesprekken met Makers en verzamelde essays en kritieken. De Nieuwe Toneelbibliotheek vindt het belangrijk om dit repertoire blijvend zichtbaar en toegankelijk te maken, zodat het literaire toneellandschap zich verder kan ontwikkelen. Op deze manier brengt DNTB de schrijver en haar/zijn oeuvre in beeld en draagt bij aan het geheugen van het theater. De reeks fungeert als een familie, de teksten prijzen zo ook elkaar aan.

Waarom DNTB doet wat ze doet
Het doel van De Nieuwe Toneelbibliotheek (Amsterdam, 2009)  is om toneelrepertoire beter beschikbaar te maken en houden voor Nederland en Vlaanderen. DNTB doet dit door het via print on demand uitgeven van toneelteksten in kleine boekjes èn het aanbieden van een digitale bibliotheek. Hiermee wordt de Nederlandstalige toneelschrijfkunst -de schrijver, zijn oevre en het discours – onder de aandacht gebracht van het juiste publiek: schrijvers, studenten, makers, lezers en toeschouwers. 

DNTB is geen uitgeverij in de traditionele zin van het woord: het is een toneeluitgeverij, ter stimulering en archivering van nieuw en oud Nederlands toneel, nieuwe en bestaande vertalingen van buitenlands toneel en het hedendaagse discours rond het toneel in Nederland en België in het professionele circuit. Dit betekent dat DNTB ook niet functioneert als een traditionele uitgeverij. DNTB houdt de kosten aan beide zijden – zowel qua productie als verkoop – laag  om verspreiding zo breed mogelijk te maken. DNTB kan daarom niet bestaan van de winst uit verkoop. DNTB is niet gesubsidieerd. De organisatie is klein en richt zich op het belang van het theaterveld. Mede met de financiële steun van de schrijvers en/of gezelschappen wordt er –met gemiddeld vier nieuwe boekjes per maand– gebouwd aan een brede collectie voor de toneelbibliotheek. Deze steun gebruikt DNTB voor de redactie, opmaak en verkoop van de toneelteksten. 
De schrijver krijgt daarvoor een platform terug en de mogelijkheid om (voor altijd) eigen verkoop uit te voeren. Door de productie print on demand te maken zijn de boekjes nooit uitverkocht en blijft de collectie tot in lengte van dagen beschikbaar via de webshop. 

Hoewel de uitgeverij is gevestigd in Amsterdam, positioneert DNTB zich nadrukkelijk in Nederland èn Vlaanderen. Makers en publiek zijn in beide landen nog te weinig op de hoogte van elkaars werk. Zowel in aanbod, verkoop en samenwerkingen probeert DNTB een stap te maken in de vermenging van de praktijken uit dit zelfde taalgebied. Door het samenbrengen van teksten in de gemengde collectie van de bibliotheek hoopt DNTB mee te werken aan een veelzijdig toneelrepetoire.Ontwikkeling van het Nederlands repertoire en het ontstaan van DNTB Nederland en Vlaanderen hebben een jonge geschiedenis binnen het schrijven voor toneel; pas sinds 50 jaar wordt er aan een eigen manier van vertellen op het podium gewerkt. Daarnaast werden er in het begin van deze nieuwe eeuw bijna geen toneelteksten meer uitgegeven in Nederland en Vlaanderen . Voor nieuw repertoire betekende dit dat het/zij na de oorspronkelijke uitvoering niet meer terug te vinden was, waardoor de teksten niet meer gelezen of opnieuw geënsceneerd konden worden. Voor vertalingen betekende dit dat klassiek repertoire niet meer verkrijgbaar was waardoor onzichtbaar werd wat het fundament van het nieuwe schrijven [de bronnen en/of wortels] was of zou kunnen zijn. Bovendien vond door dit alles weinig uitwisseling en reflectie op het genre plaats waardoor het toneelschrijven hier uiteindelijk het gevaar liep zich niet verder te kunnen ontwikkelen.  Dáárom stelde De Nieuwe Toneel Bibliotheek (DNTB) zich bij de oprichting in 2009 ten doel om meer toneelrepertoire beschikbaar te maken: digitaal èn in boekvorm.
DNTB is ontstaan uit een initiatief van de schrijversorganisaties Hotel Dramatik/NL en Platform Theaterauteurs (PTa). 
Oprichters waren: Alexandra Koch, Connie Nijman, Ditte Pelgrom en Sandra Tromp Meesters. Aanstichter was: Marian Boyer.Selectie
De Nieuwe Toneelbibliotheek bepaalt of een tekst of schrijver geschikt is om in de reeks opgenomen te worden. Het aannamebeleid van De Nieuwe Toneelbibliotheek is breed maar (zoals altijd) subjectief, met name bij beginnende schrijvers is de beoordeling streng en ogenschijnlijk onrechtvaardig met als doel te vroege publicatie te voorkomen. 
Benaderen van nieuwe jonge schrijvers gaat uit van DNTB zelf of op voordracht.
DNTB werkt binnen het professionele theatercircuit.Organisatie
DNTB is in 2009 opgericht uit een initiatief van de schrijversorganisaties Hotel Dramatik (Alexandra Koch) en Platform Theaterauteurs (PTa), door Alexandra Koch, Connie Nijman (vormgever), Ditte Pelgrom en Sandra Tromp Meesters. Aanstichter was: Marian Boyer.DNTB bestaat nu uit: Mara Aronson, Connie Nijman en Ditte Pelgrom.

Ricky Schouten, Vera Hoogstad, Joanne Mensert, Sonja Pauw, Joris van der Meer, Jona Hoek, Dionne Hendriks, Franka Bauwens en Aletta Becker staan ons regelmatig bij met redactie- en ander noodzakelijk werk.


Werkbestuur: Sanneke van Hassel
, Anne Baltus,  Sylvia Alting van Geusau en Paulien Geerlings
Webontwerp: Connie Nijman

Webbouw: Lutz Issler, Systemantics

 [nieuwe website: Rutger Kroon)

Samenwerkingen
Om de toneelschrijfkunst een sterke positie te geven in het algehele theaterveld werkt DNTB graag samen met andere spelers. Partnerschap neemt DNTB serieus en het spreken, werken en realiseren met anderen is een belangrijk onderdeel van de organisatie.

DNTB is lid en initator van Werkgroep NIT, om te denken over documentatie, geheugen en discours in de podiumkunsten. 

DNTB initieert in samenwerking met De Theaterkrant en Theater Bellevue een opstart voor het schrijven van kritieken van toneelteksten: de Claus, voor theatertekstkritieken.
. 
DNTB is betrokken bij de oprichting van het Toneelschrijfhuis dat ruimte wil bieden aan toneelschrijvers om met elkaar werk te bespreken en ontwikkelen.
Voor de reeks Gesprekken met Makers is er een samenwerking met DAS Research van de Academie voor Theater en Dans. 

Met de Vlaamse uitgeverij Bebuquin wordt er gezocht naar concrete samenwerkingen zoals in de reeksen Gesprekken met Makers en Sleutelteksten. 

Daarnaast ondersteunt DNTB de Verse Tekst-rondes van Platform Theaterauteurs, waarbij (nog) onopgevoerd werk onder de aandacht wordt gebracht.
Ook werkt DNTB samen met verschillende vertalers om bestaande vertalingen opnieuw uit te geven om de bibliotheek meer bodem en context te geven. 


Met avondboekhandel en (her)uitgevers van boeken STERNHEIM is DNTB een ateliersamenwerking aangegaan om binnen andere formats en vormgevingen belangrijk bestaand secundair werk binnen het theater opnieuw uit te geven zodat het weer beschikbaar is voor de studenten, makers en andere belangstellenden.

Nieuws
DNTB is bezig met het oprichten van De Nieuwe Dansbibliotheek. Fransien van der Putt zal hiervoor hoofdredacteur worden. Binnen dezelfde format wordt een nieuwe reeks opgebouwd ter ondersteuning van de Nederlandse dans.


Prijs van de Kritiek 2016
DNTB ontving de Prijs van de Kritiek 2016. De verzamelde Nederlandse theatercritici verlenen het initiatief deze eer voor 'het stimuleren en ontsluiten van de Nederlandstalige toneelschrijfkunst'. De KNT heeft grote waardering voor het feit dat De Nieuwe Toneelbibliotheek sinds 2009 bijna 350 kleine, aantrekkelijke boekjes uitgegeven heeft met toneelteksten. Hiermee bliezen ze het bijna uitgestorven tekstboekje nieuw leven in.’ Ook roemt de KNT de betekenis van De Nieuwe Toneelbibliotheek voor ‘het ontsluiten van toneelliteratuur’. De huidige organisatie maakt niet alleen papieren uitgaven, maar onderhoudt ook een uitgebreide website met downloadbare teksten en achtergrondinformatie over auteurs. Zo is de Nieuwe Toneelbibliotheek volgens de theatercritici ‘niet alleen een belangwekkende steunpilaar voor de toneelliteratuur in Nederland en Vlaanderen maar zeker ook een onmisbare pijler voor het theatergeheugen’.

Terug naar boven
Contact

Redactie: Ditte Pelgrom
Vormgeving: Connie Nijman
Zakelijk: Mara Aronson

info@denieuwetoneelbibliotheek.nl

De Nieuwe Toneelbibliotheek
Studio: Willem Beukelsstraat 42
1097 CT Amsterdam
Nederland

Postadres:
De Nieuwe Toneelbibliotheek
Postbus 15558,
1001 NB Amsterdam

Facebook: De Nieuwe Toneelbibliotheek

of:

Instagram https://www.instagram.com/denieuwetoneelbibliotheek/

Terug naar boven
Bibliotheek

De digitale Toneelbibliotheek

In de BIBLIOTHEEK vindt u ruim 600 digitale toneelteksten die via niet/moeilijk printbare downloads zijn in te zien. Hierin bevinden zich de teksten van de boekjes en ander [nog] niet uitgegeven werk van toneelschrijvers. Voor printbare scripts moet contact gezocht worden met de schrijver – mede in verband met opvoeringsrechten e.d.


Niet/moeilijk printbaar
Met het digitaal beschikbaar stellen van al deze teksten in de bibliotheek maken de schrijvers en DNTB een gebaar naar de lezers, makers en andere geïntresseerden. Een gebaar van vertrouwen. Het is de bedoeling dat door deze digitale bibliotheek de teksten breed gelezen en ingezien kunnen worden. Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat ze geprint  worden en gebruikt gaan worden voor voorstellingen zonder toestemming van de schrijver. Daarmee zou er voorbij gegaan worden aan de rechten van de schrijvers! En wordt het vertrouwen van dit gebaar beschaamd.

De rechten.
De rechten, inclusief de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten bij de schrijver zelf. Het is dan ook verplicht om voor elke vorm van uitvoering toestemming aan de betreffende schrijver te vragen. Deze vindt het ook fijn om te weten dat zijn teksten worden uitgevoerd. Neem dus bij elke lezing, enscenering, bespreking in het onderwijs e.d. even contact op. DNTB brengt u hiervoor graag in contact met de schrijver.
 

Terug naar boven
In English

 

De Nieuwe Toneelbibliotheek (‘The New Theatre Library’, Amsterdam 2009) is not a publishing company in the traditional sense: it issues only texts for theatre, aiming to stimulate and preserve contemporary Dutch drama, provide new and existing translations of foreign plays and accommodate the general discourse on the subject in both Belgium and The Netherlands. DNTB does not function like a traditional publisher. Its primary goal is to enable the distribution and availability of plays and texts on contemporary drama; either digital or in print; thus bringing both author and play to the attention of an interested public of writers, performers, readers, theatre professionals and theatre audiences. DNTB realizes this by publishing small sized books through print-on-demand; and offering an online theatre library in which plays can be read and kept digitally (but not downloaded in any printable format). DTNB does not receive any state subsidy.

 

GRAPHIC DESIGN

To ensure DNTB’s publications are easily recognizable as such, our designers have realized an attractive and uniform layout for the series. All books have a similar format: small enough to fit in a pocket (14.5 x 9.5 cm), with a uniform cover and a uniform type. The only variation is the colour on the cover: Dutch texts have (different shades of) green on the cover, texts that are translated into Dutch have orange, texts in other languages than Dutch have purple, bilingual translations get brown and secondary texts on drama have a blue cover. For texts that do not fit into any of these categories, we developed the white series (carte blanche).

 

SELECTION

DNTB decides whether a text, or an author, is suitable for publication in the series. DNTB’s views on this are broad, but also subjective; especially in the case of starting authors, judgement can be strict, protective and possibly quite unfair.

 

CREDITS

Starters were: Alexandra Koch, Connie Nijman, Ditte Pelgrom en Sandra Tromp Meesters.

Aanstichter was: Marian Boyer.

 

Organisation

DNTB is : Mara Aronson, Connie Nijman en Ditte Pelgrom.
Editors: Ricky Schouten, Vera Hoogstad, Sonja Pauw, Joanne Mensert, Joris van der Meer, Franka Bauwens, Sarah Jonker  and Yorick Stam

Werkbestuur: Jeannette Smit en Margreet Huizing.

Terug naar boven
JAAR-abonnement
€125,– | Bestellen

Oftewel: ontvang een-jaar-lang-elke-maand-één-boekje

Voor €125 incl. btw en verzendkosten krijgt u elke maand (behalve juli en augustus) het boekje thuis gestuurd, dat de redactie onder uw aandacht wilt brengen. Dat betekent tien boekjes in een jaar. Dit abonnement kunt u direct op deze website bestellen en betalen. Maandelijks opzegtermijn.

Simpel cadeau te doen door op het aflever-adres de informatie van de begunstigde aan te geven

Terug naar boven
KEUZE-abonnement
€135,– | Bestellen

kies elke maand een nieuw boekje dat je thuisgestuurd wilt krijgen

voor €135 euro incl. btw en verzendkosten kiest u tien keer elke maand een nieuw boekje dat u thuisgestuurd wilt krijgen. Geef vóór de eerste van de maand per mail door welke tekst u graag thuisgestuurd krijgt op info@denieuwetoneelbibliotheek.nl. onder vermelding van KEUZEABONNEMENT in de onderwerpbalk.

Is er op de eerste van de maand geen titel ontvangen, dan wordt het boekje van de maand toegestuurd.

Maandelijks opzegtermijn.

NB. een keuze-abonnement kan ook in één keer alle tien de boekjes verzenden [dan ontvang je 10,- retour] stuur in dit geval een mail naar info@denieuwetoneelbibliotheek.nl

Terug naar boven
GEZELSCHAPSabonnement
€250,– | Bestellen

blijf op de hoogte van nieuw geschreven en vertaald werk en ontvang elk kwartaal 6 nieuwe boekjes

Neem als toneelgezelschap een gezelschapsabonnement om op de hoogte te blijven van nieuw geschreven en vertaald werk en ontvang elk kwartaal 6 nieuwe boekjes.
250,- Per jaar, inclusief verzendkosten, ex btw

Als je een lidmaatschap van minimaal 2 jaar toezegt krijg je 100 euro korting op de opstartkosten van je eerst volgende nieuwe uitgave

Terug naar boven
COMPLEET-abonnement
€500,– | Bestellen

Oftewel: ontvang-elke-maand-alle-boekjes-die-in-die-maand-verschijnen (ca vier of vijf)

Vanaf intekening ontvangt u automatisch elke maand alle nieuw verschenen boekjes voor €8,75 per boekje (exclusief verzendkosten). Een factuur ontvangt u per half jaar. Het aantal publicaties per maand verschilt  [tussen de 4 a 7 per keer]. Afgelopen jaar kwam dat neer op 55 boekjes per jaar. Voor abonnementen in Nederland zijn de verzendkosten €7,75 per maand, voor België zijn de verzendkosten €10,- per maand.

Stuur een e-mail naar info@denieuwetoneelbibliotheek.nl met als onderwerp 'abonnement' en vermeldt uw contact-gegevens. Opzegging van het compleet-abonnement graag twee maanden van te voren. DNTB houdt een zomerstop in juli en augustus, in die periode vindt er geen verzending plaats.

 

Terug naar boven
BOEKHANDEL-abonnement
€65,– | Bestellen

Oftewel: ontvang elke maand 2 nieuwe boekjes voor de toneelplank in de winkel

Vanaf intekening -per mail: info@deieuwetoneelbibliotheek.nl– ontvangt u elke maand twee nieuwe uitgaves om de toneelplank in de winkel up-to-date te houden. [factuur 1 keer per jaar - opzegtermijn per jaar]

*op dit moment is er een aanbieding om een door DNTB gekozen basis-assortiment aan te schaffen van 30 boekjes voor €200 [verkoopwaarde €375] - mail ons voor meer informatie

**ook geldig voor theaters die om de voorstellingen heen boekjes willen verkopen

Terug naar boven
SLEUTELTEKSTEN-bundeling
€250,– | Bestellen

Oftewel: ontvang-alle-25-boekjes-uit-de-sleuteltekstenreeks

In 2013-14 gaf DNTB 25 Nederlandse sleutelteksten uit, geschreven in de periode ± 1970-2000, die van belang zijn geweest voor het Nederlands toneel. 

Simpel cadeau te doen door op het aflever-adres de informatie van de begunstigde aan te geven

Terug naar boven
DANS-abonnement
€100,– | Bestellen

Oftewel: steun de opstart voor De Nieuwe DANSbibliotheek

Steun De Nieuwe  DANSbibliotheek  voor 100 euro en ontvang het allereerste boekje! Voor een groter bedrag mail naar info@denieuwetoneelbibliotheek.nl

 

In tien jaar tijd heeft De Nieuwe Toneelbibliotheek ruim 500 uitgaves nieuwgeschreven en vertaalde toneelteksten blijvend toegankelijk gemaakt voor het hele theaterveld in Nederland en België. Daarmee is het toneelschrijven terug in beeld gebracht en draagt de bibliotheek bij aan het collectieve theatergeheugen.

De Nieuwe Toneelbibliotheek wil graag hetzelfde betekenen voor de danswereld. Dit veld is breed en bijzonder maar bestaat uit losse eilandjes. Zou het niet fantastisch zijn om die gezelschappen en makers te verenigen in een overkoepelende collectie van boekjes? De formule van De Nieuwe Toneelbibliotheek - met print on demand en een vaste vormgeving voor de reeks - is daarvoor geschikt, maar het opbouwen van een Nieuwe Dansbibliotheek kost ook aanpassing, onderzoek en productie en daarmee tijd en geld.

Met een beginkapitaal van €30.000,-  kunnen wij de Nieuwe Dansbibliotheek starten; het draagt bij aan het ontwerpen, redigeren en produceren van 10 boekjes en een eigen webshop.

Het eerste boekje is door middel van vrijwillige ondersteuning van De Nieuwe Toneelbibliotheek en de toekomstige dansredactie ontwikkeld. Maar boekje 1 is natuurlijk pas het begin. Koop dit eerste dansboekje voor €100,- en help zo mee aan de groei van de dansbibliotheek.

Terug naar boven
De Boekjes

Op deze website kunnen geen boekjes meer worden aangekocht. Daarvoor verwijzen we u door naar www.denieuwetoneelbibliotheek.nl 


Productie

De boekjes worden via Print On Demand geproduceerd bij Holland Ridderkerk in Zuid-Holland. Bestellingen worden elke dinsdag en donderdag verwerkt en de dag erna verzonden.

Uw bestelling gaat direct na de betaling naar de drukker die de boekjes via print-on-demand voor u maakt en verstuurt. U krijgt tegelijkertijd per e-mail een bevestiging van uw bestelling en een factuur.

Verkoop
De adviesprijs voor de boekjes is  €12,50. De boekjes zijn te koop op onze andere website, in boekwinkels, in de theaters bij betreffende voorstellingen, uit de boekjesautomaat òf via een abonnement. Voor het professionele theaterveld van Nederland en België geeft DNTB op haar eigen site de optie om met 12% korting boekjes te bestellen. Hiervoor gebruikt u kortingscode WERKVELD. 

Formaat
De zakboekjes hebben het formaat van een ansichtkaart:14,5 bij 9,5 cm.

Betaalmogelijkheden
Nederlandse klanten kunnen hun bestelling betalen met iDEAL.
Klanten buiten Nederland kunnen gebruik maken van PAYPAL of Bancontact. Bent u een boekwinkel of wilt u om een andere reden via een factuur betalen? Neem dan contact op met mara@denieuwetoneelbibliotheek.nl

De verzendkosten   

aantal

boekjes:   1            2-3        4-6        > 7

NL            3,88       4,84       5,15       10,75

BE            5,90       9,00      9,00      14,00

Wereld     7,00        10,00    15,00    24,00

Deze portokosten zijn de reële tarieven van PostNL.

 
Levertijd
De levertijd is doorgaans iets minder dan een week.
Wanneer u vóór dinsdag bestelt, worden de boekjes woensdag verzonden – wanneer u vóór donderdag bestelt, worden de boekjes vrijdag verzonden.
* mocht u na anderhalve week niets hebben ontvangen stuur ons dan een mail, dan proberen wij uit te zoeken hoe dat komt–

Spoedlevering
Als u een bestelling beslist voor een bepaalde datum wilt hebben, neem dan direct contact met ons op per email: info@denieuwetoneelbibliotheek.nl
Wij kunnen dan in overleg vaststellen of een bepaalde levertijd mogelijk is.

Bestelling annuleren
Het annuleren van een bestelling is altijd mogelijk als de bestelling nog niet is verzonden. Wilt u een bestelling annuleren, neem dan contact met ons op via een email.

BTW
Alle prijzen worden op de site aangegeven inclusief BTW.

Retourmelding.
Indien u een artikel retour wilt sturen dient u hierover eerst contact met ons op te nemen (schriftelijk / email)

Voorwaarden voor retouren
a. Incompleet/ondeugdelijk/ foutief
U kunt, na overleg, een artikel retour sturen als er sprake is van een beschadiging , incompleetheid of soortgelijk gebrek. Tevens is retourname mogelijk als wij u een ander artikel hebben toegestuurd dan u besteld heeft. Het artikel dient dan binnen 14 dagen aan ons te worden teruggestuurd. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk herleveren en u ontvangt een compensatie voor de retourkosten.
b. Andere retour redenen
Retouren om andere redenen dan als hierboven omschreven worden eventueel geaccepteerd. Wel worden dan de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
De werkelijke porto heen- en retourkosten zijn voor uw rekening en wij brengen euro 5,- administratiekosten in rekening.
c. Wijze van retourzending
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het artikel onbeschadigd en ongebruikt is. Stuur het artikel binnen 14 werkdagen terug in een deugdelijke verpakking naar:
De Nieuwe Toneelbibliotheek
Postbus 15558
1001 NB Amsterdam

 

Vaste verkooppunten

– Boekhandel Walter, Spijkerstraat 19,  Arnhem

– Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein, Rotterdam (de boekjesautomaat!)
– De Nwe Tijd, Sint-Paulusstraat 23, 2000 Antwerpen
– Het Paard van Troje, De Kouter 113, Gent

– Boekhandel Limerick, Koningin Elisabethlaan 142, Gent
– Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

– Passa Porta Bookshop, Antoine Dansaertstraat 46, Brussel

*elke andere boekhandel kan boekjes (tegen onze boekhandelkorting) bestellen
 door zich bij ons op de website aan te melden.

De kleuren
De boekjes zijn er in de volgende kleuren:  
groen (oorspronkelijk Nederlandstalig repertoire),
oranje
(naar het Nederlands vertaald repertoire),
paars
(vanuit het Nederlands vertaald repertoire),
rood
(libretti)
blauw
(secundaire literatuur),
bruin (tweetalig) en
wit (een 'carte-blanche' voor de schrijver – voor teksten die buiten de vaste format vallen).

Reeksen
Er zijn verschillende reeksen uitgegeven binnen de bibliotheek.
De Sleutelteksten; vijfentwintig Nederlandse toneelteksten, geschreven in de periode tussen 1970–2000, die van belang zijn geweest voor het Nederlands toneel.
Gespekken met Makers; deze reeks wil een bijdrage leveren aan het geheugen van het theater in Nederland. Daarbij stellen wij de praktijk, het denken en de kennis van podiumkunstenaars zelf centraal. Wij willen hen gelegenheid bieden om zich in hun eigen taal, en vanuit hun eigen ervaring en interesse uit te spreken.
Tien Nieuwe Vlaamse gaf ons in 2019-20 de mogelijkheid om tien teksten uit te geven van jonge [en minder jonge] Vlaamse schrijvers.


Groene sterretje op de website
Het groene sterretje verschijnt bij de boeken die de afgelopen 30 dagen zijn uitgekomen.

Terug naar boven