De Nieuwe Toneelbibliotheek

Boekjeslijst
login | registreren?
toon laatste nieuws
Archief / maart / 2017

CROWDFUNDING: Help mee met het uitgeven van vijf nieuwe Noorse vertalingen voor Ferske Norske

english version - down bellow

Ferske Norske
Ferske Norske (Verse Noren) is een project dat het Nederlandse publiek kennis wil laten maken met de Noorse toneelschrijfcultuur van nu. Nederland en Noorwegen hebben van oudsher veel gemeen: op allerlei fronten heeft onze geschiedenis meer overeenkomsten dan verschillen. Noorse toneelstukken becommentariëren dezelfde kwesties als bij ons spelen, maar op een niet-Nederlandse manier.

Helaas zijn deze teksten nog volkomen onbekend in Nederland. Daarom heeft een team van ervaren toneelvertalers voor Ferske Norske zes toneelstukken vertaald van vijf hedendaagse Noorse schrijvers; en is er een bundel samengesteld met relevante artikelen door Noorse en Nederlandse experts. De reeks zal zowel als set als in losse delen verschijnen bij uitgeverij De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Minifestival
Op maandag 22 mei presenteren we deze zes boekjes tijdens het minifestival Ferske Norske in theater Bellevue in Amsterdam. ’s Middags is er een inhoudelijk programma gericht op theatermakers en ’s avonds lezen acteurs van vijf bekende Nederlandse gezelschappen geregisseerde scènes uit de toneelstukken, in bijzijn van de auteurs.

Gat in de begroting
Ondanks het feit dat dit projectplan een laaiend enthousiast rapport kreeg van de experts van Creative Europe (dat de helft van de totale kosten voor zijn rekening neemt) en dat de Noorse overheid het project ook warm steunt, blijven de Nederlandse fondsen ver achter. Daarom vragen wij via deze weg om uw financiële steun. Alle beetjes helpen.

Tegenprestatie
Wij doen dat niet via een bureau, dat een percentage opeist en bovendien verlangt dat we van alles verzinnen om donateurs te lokken. Het spijt ons, maar we zijn fulltime bezig met de voorbereidingen voor de publicatie en het festival, en alle opbrengsten komen ten bate van het project. We bieden alleen onze oprechte, hele grote dank. En het warme gevoel dat er mede dankzij u een set mooie, zorgvuldig uitgegeven en goed vertaalde nieuwe toneelteksten voor iedereen in Nederland beschikbaar komt; plus een uniek klein festival op 22 mei In Amsterdam. Waar u uiteraard van harte welkom bent.

Wat we wel kunnen doen: van iedereen die meer dan 20 euro overmaakt zullen we de naam vermelden op een ‘met grote dank aan’-lijst achterin het boekje met de artikelen. Als klein blijk van dank, en als bewijs voor uw vrienden dat u echt een praktiserend filantroop bent.

Wat kunt u doen?
Als u het project wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van
De Nieuwe Toneelbibliotheek in Amsterdam: NL19 INGB 00048 82270 o.v.v. ‘Crowdfunding Ferske Norske’, en eventueel de naam of namen die u vermeld wilt hebben op de danklijst.

Mede namens De Nieuwe Toneelbibliotheek,

Maaike van Rijn
toneelvertaler

https://www.facebook.com/ferskenorske/?notif_t=fbpage_fan_invite&notif_id=1490017155584314


Aan Ferske Norske wordt actief meegewerkt door onder meer Het Nationale Theater, Theater Utrecht, Toneelschuur producties, De Toneelmakerij, Toneelgroep Oostpool, Theater Bellevue Amsterdam, Mugmetdegoudentand, Gerardjan Rijnders, Tom Kleijn, Oscar Kocken, Simon van den Berg, Vincent Kouters - en vele anderen.

 

ENGLISH VERSION

Ferske Norske
The project Ferkse Norske (‘Fresh Norwegians’) aims to introduce contemporary Norwegian playwriting to Dutch audiences. The Netherlands and Norway have always had a lot in common: our histories agree in many more ways than they differ. Norwegian playwrights comment the same issues we know at home, but in an intriguingly non-Dutch way. Unfortunately, contemporary Norwegian drama is virtually unknown in the Netherlands, which is why a team of experienced drama translators is translating six new plays for Ferske Norske; and a collection of articles is being written by Dutch and Norwegian experts. Plays and articles are to be published, both as a set and as individual books, at publishing house De Nieuwe Toneelbibliotheek (‘The New Theatre Library’) in Amsterdam.

Mini festival
On Monday May 22, 2017, we will present these books during the mini festival Ferske Norske, at Bellevue Theatre, Amsterdam. The afternoon will consist of a seminar-like program for theatre professionals; in the evening, actors from five well-known Dutch theatre companies will read directed scenes from the translated plays, in attention of the playwrights.

Hole in budget
Even though this project got a very favourable review from the experts of Creative Europe – which will be funding half our total budget – and the Norwegian state also contributed
its share, the Dutch Funds mostly declined, unfortunately leaving us with a hole in our budget. That is why we ask for your financial support by this route. Every little bit counts.

In return
We won’t work with a crowdfunding agency that will not only claim a percentage, but also oblige us to organize all kind of PR-events to draw sponsors. We are truly sorry, but we’re working fulltime to prepare the publications and the festival. Besides, we want each and every contribution to aid the project. We can only offer you our sincere thanks, and the warm feeling that you’ll help realize the publishing of a carefully edited set of new Norwegian dramatic literature in a quality Dutch translation. Plus a unique tiny festival on the 22nd of May, at which you are most welcome, of course.

What we can offer you: in the back of the collection of articles, we’ll publish a thank-you list containing the name of everyone contributing over € 20,- (NOK 182); as a small token of our large gratitude – and so you can show your friends you really are a practising philanthropist.

What can you do?
If you want to aid this project and our effort, please transfer your donation to the bank account of De Nieuwe Toneelbibliotheek, Amsterdam, (IBAN: NL19 INGB 00048 82270) with a reference to ‘ferske norske’ and, if applicable, the name or names you’d like mentioned on our thank-you list.

On behalf of De Nieuwe Toneelbibliotheek, with sincere thanks,

Maaike van Rijn
drama translator

Ferske Norske is actively contributed to by Het Nationale Theater, Theater Utrecht, Toneelschuur producties, De Toneelmakerij, Toneelgroep Oostpool, Bellevue Theatre Amsterdam, Dramatikkens Hus Oslo, Dramatikerforbunde Oslot, The Norwegian embassy in The Hague, Gerardjan Rijnders, Therese Bjørneboe, Øystein Stene, Victoria Meirik, Maren Bjørseth – and many, many others.